Irun

Legeri bilaketa | Emaitzak

Legeri bilaketa. Emaitzak.

Azaroa

AGINDUA, 2022ko azaroaren 16koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Hezkuntzako sailburuaren 2022ko irailaren 22ko Aginduak deitutako hautaketa-prozeduretan jardungo duten Epaimahaien osaketa. Agindu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako, Hizkuntza Eskola Ofizialetako, Musika eta Arte Eszenikoetako, Arte Plastikoetako eta Diseinuko irakasleen, maisu-maistren eta desagertzear dagoen Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoetako iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko salbuespenezko prozesurako deialdia egiten da.

Aldizkaria: EHAA/2022-11-28    Urtea-zbk: 2022-227

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/1149/2022, de 22 de noviembre, por la que se publica la incorporación y cese de Consejero titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de Presidentes y Presidentas de los Consejos Escolares de ámbito autonómico.

Aldizkaria: BOE/2022-11-28    Urtea-zbk: 2022/285

AGINDUA, 2022ko urriaren 27koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita Vitoria-Gasteizko (Araba) «Carmelitas-Sagrado Corazón» Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatuari emandako baimena aldatzen duen 2022ko irailaren 28ko Agindua.

Aldizkaria: EHAA/2022-11-24    Urtea-zbk: 2022-225

HUTS-ZUZENKETA, honako agindu honena: Agindua, 2022ko abuztuaren 31koa, Hezkuntza sailburuarena, Oñatiko udalerrian (Gipuzkoa) CPEIPS «Txantxiku Ikastola» HLBHIP Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe pribatuaren baimena aldatzeko dena.

Aldizkaria: EHAA/2022-11-22    Urtea-zbk: 2022-223

HUTS-ZUZENKETA, honako agindu honena: Agindua, 2022ko urriaren 4koa, Hezkuntzako sailburuarena, Vitoria-Gasteizko (Araba) «Niños» Haur Eskola Pribatuari irekitzeko eta jardunean jartzeko emandako baimena azkentzeko dena.

Aldizkaria: EHAA/2022-11-22    Urtea-zbk: 2022-223b

10/2022 LEGEA, azaroaren 7koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari baimena ematen diona Vitoria-Gasteizko Udalarekin hitzarmen bat sinatzeko, José Uruñuela Udal Dantza Kontserbatorioa integratzeko.

Aldizkaria: EHAA/2022-11-18    Urtea-zbk: 2022-221

EBAZPENA, 2022ko azaroaren 4koa, Hezkuntzako sailburuordearena, zeinaren bidez izendatzen baitira Irakaskuntzako hizkuntza-eskakizunetarako lurraldeetako azterketa-batzordeetako kideak.

Aldizkaria: EHAA/2022-11-17    Urtea-zbk: 2022-220

EBAZPENA, 2022ko azaroaren 4koa, Hezkuntzako sailburuordearena, Irakaskuntzako Hizkuntza Eskakizunetarako Azterketen Ebaluazio Batzorde Bateragilea izendatzen duena.

Aldizkaria: EHAA/2022-11-17    Urtea-zbk: 2022-220b

AGINDUA, 2022ko azaroaren 2koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira eskola-garraiorako banakako esleipenak 2022-2023ko ikasturterako, maila hauetan ari diren ikasleentzat: Haur Hezkuntzako lehenengo zikloko hirugarren maila, Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Oinarrizko Lanbide Heziketa.

Aldizkaria: EHAA/2022-11-17    Urtea-zbk: 2022-220c

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Real Decreto 921/2022, de 31 de octubre, por el que se establece el Curso de especialización de Formación Profesional de Grado Superior en Auditoría energética y se fijan los aspectos básicos del currículo.

Aldizkaria: BOE/2022-11-16    Urtea-zbk: 2022/275

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan plazas de asistencia a eventos de formación dentro del marco de la acción eTwinning para el año 2023, que se celebrarán en los países participantes en el programa y que están dirigidos a profesorado de centros públicos y privados que impartan docencia de enseñanzas oficiales no universitarias.

Aldizkaria: BOE/2022-11-15    Urtea-zbk: 2022/274

130/2022 DEKRETUA, azaroaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoan jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntza sustatzen duena.

Aldizkaria: EHAA/2022-11-15    Urtea-zbk: 2022-218

AGINDUA, 2022ko urriaren 24koa, Hezkuntzako sailburuarena, 2022-2023 ikasturterako laguntzetarako deialdia egiten duena, Haur Hezkuntzako lehen zikloko titulartasun pribatuko ikastetxeentzat.

Aldizkaria: EHAA/2022-11-15    Urtea-zbk: 2022-218b

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Real Decreto 904/2022, de 25 de octubre, por el que se establece el Curso de especialización de Formación Profesional de Grado Superior en Robótica colaborativa y se fijan los aspectos básicos del currículo.

Aldizkaria: BOE/2022-11-14    Urtea-zbk: 2022/273

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, sobre el procedimiento aplicable a la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración a que se refieren las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Aldizkaria: BOE/2022-11-14    Urtea-zbk: 2022/273b

Ez dago edukirik euskaraz, erderaz erakusten dugu: Orden EFP/1083/2022, de 4 de noviembre, por la que se modifica la Orden EFP/43/2021, de 21 de enero, sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos y de delegación de competencias.

Aldizkaria: BOE/2022-11-14    Urtea-zbk: 2022/273c

132/2022 DEKRETUA, azaroaren 2koa, urtarrilaren 9ko 1/2018 Dekretua aldatzen duena. 1/2018 Dekretuaren bidez, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen da hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Oinarrizko, Erdi-mailako eta Goi-mailako Lanbide Heziketako ikasketetan), baita Oinarrizko Lanbide Heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere.

Aldizkaria: EHAA/2022-11-14    Urtea-zbk: 2022-217

AGINDUA, 2022ko urriaren 25ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, atzerrian ingeleseko, frantseseko eta alemaneko ikastaroak egiteko plazetarako deialdia egiten duena, Euskal Autonomia Erkidegoaren funts publikoez finantzatzen diren ikastetxeetan Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4. mailetan eta Batxilergoko 1. eta 2. mailetan matrikulatutako ikasleei zuzendua.

Aldizkaria: EHAA/2022-11-14    Urtea-zbk: 2022-217b

EBAZPENA, 2022ko azaroaren 14koa, Hezkuntza sailburuordearena, zeinaren bidez ebazten baitira itunpeko ikastetxe pribatuetako eskola giroa euskalduntzeko 2022-2023 ikasturterako dirulaguntzak.

Aldizkaria: ZIRKULAR/2022-11-18    Urtea-zbk: 2022-11-21

© Berritzeguneak Irun · Nagusia 43 20304 · Tel: 943625144 · Fax:     Legezko-oharra Bikain

Eusko Jaurlaritza · Gobierno Vasco